Catalan:

Benvolguts amics,

Des de la plataforma Barcelona Turisme Creatiu ens plau oferir-vos la possibilitat de promoure les vostres activitats i serveis de cursos, tallers, cessions d’espais i convocatòries, al sector del turisme creatiu, un sector en auge a nivell mundial, que representa un perfil de viatgers cada vegada més nombrosos, que desitgen descobrir la cultura local tot participant en activitats artístiques i creatives.

La nostra plataforma ha estat capdavantera a nivell mundial i és a l’origen de la xarxa internacional Creative Tourism Network®, organisme official per a la promoció del turisme creatiu.

 

• Què oferim?

Promovem les vostres ofertes cap al(s) seu(s) mercats objectiu(s), mitjançant:

– la creació d’una secció dedicada a les vostres ofertes en el web www.barcelonacreativa.info i la seva promoció en el web www.creativetourismnetwork.org

– la creació de continguts multimedia sobre les vostres activitats, en diversos idiomas (reportatges, articles, vídeos, etc),

– la promoció internacional de les vostres ofertes cap al seu(s) mercats(s) objectiu(s) a nivell internacional, mitjançant: community management, campanyes de prensa, newsletters enviades mensualment a tour operators i perdiodistes, col.laboracions amb agències de viatges i tour operators, participació a fires i congressos internacionals, organització de bloc i press trips, així com les diverses accions que desenvolupem amb entitats internacionals.

La forma de collaborar-hi és senzilla ja que rau en un únic pagament anual que inclou els serveis esmentats abans.

– el distinctiu d’entitat adherida a collocar en el votre web i material promocional.  

 

L’import és:

→ 50 euros per :

– entitats proveedores d’activitats creatives (tallers de ceràmica, escoles de cuina, escoles de balls, etc.)

– botigues especialitzades (material d’art plástics, roba i calçats de ball, lloguer d’instruments, etc) i

lloguer d’espais (sales d’assaig, sales de spectable, espais d’exposició, co-working, etc).

70 euros per al lotjaments sostenibles i creatius.

 

• Com funciona?

– En primer lloc, estem a la vostra disposició per a escoltar-vos i atendre els vostres possibles dubtes mitjançant correu electrònic o de viva veu.

– Us convidem a omplir el següent formulari per sol.licitar l’adhesió a la plataforma.

– El nostre comité d’experts en turisme creatiu i sostenibilitat avalua la vostra proposta.

– Un cop aprobada la vostra proposta, ja podreu formalitzar el pagament de la vostra inscripción mitjançant transferència bancària.

– Creem la vostra secció en el web sobre la base dels continguts sotmesos mitjançant formulari i encetem la promoció de les vostres ofertes.

– Estem en tot moment a la vostra disposició per a ajudar-vos així com per intercanviar idees creatives amb vosaltres!

Castellano:

Estimados amigos creativos,

Desde la plataforma Barcelona Turismo Creativo queremos ofreceros la posibilidad de promover vuestras actividades creativas y servicios de cursos, talleres, cesiones de espacios y convocatorias, en el sector del turismo creativo, un sector en auge a nivel mundial, que representa un perfil de viajeros cada vez más numerosos, que desean descubrir la cultura local participando en actividades artísticas y creativas.

Nuestra plataforma ha sido líder a nivel mundial y es co-fundadora de la red internacional Creative Tourism Network®, organismo oficial para la promoción del turismo creativo.

• ¿Qué os ofrecemos?

Promovemos vuestras ofertas de turismo creativo de Barcelona hacia el su (s) mercados objetivo (s), mediante:

– la creación de una sección dedicada a las ofertas en la web www.barcelonacreativa.info y su promoción en la web www.creativetourismnetwork.org

– la creación de contenidos multimedia sobre vuestras actividades, en varios idiomas (reportajes, artículos, vídeos, etc),

– la promoción internacional de vuestras ofertas hacia su (s) mercados (s) objetivo (s) a nivel internacional, mediante: community management, campañas de prensa, newsletters enviadas mensualmente a tour operadores y periodistas, colaboraciones con agencias de viajes y tour operadores, participación en ferias y congresos internacionales, coordinación de press y blogs trips, así como acciones puntuales.

– el distintivo de entidad adherida a colocar en vuestro web y material promocional.

La forma de beneficiarse de dichos servicios es sencilla ya que se formaliza en un único pago anual.

El importe es:

→ 50 euros por:

– entidades proveedores de actividades creativas (talleres de cerámica, escuelas de cocina, escuelas de bailes, etc.)

– tiendas especializadas (material de arte visual, ropa y calzados de baile, alquiler de instrumentos, etc) y

– alquiler de espacios (salas de ensayo, salas de espectáculo, espacios de exposición, coworking, etc).

→ 70 euros por alojamientos sostenibles y creativos.

 

• ¿Cómo funciona?

– En primer lugar, estamos a vuestra disposición para escucharos y atender vuestras eventuales   dudas mediante correo electrónico o de viva voz.

– Os invitamos a rellenar el siguiente formulario para solicitar la adhesión a la plataforma.

– Nuestro comité de expertos en turismo creativo y sostenibilidad evalúa vuestra propuesta.

– Una vez aprobada la propuesta, ya podréis formalizar el pago de la inscripción mediante transferencia bancaria.

– Creamos su sección en la web sobre la base de los contenidos sometidos mediante formulario y empezamos la promoción de vuestras ofertas.

– Estamos en todo momento a vuestra disposición para ayudaros así como para intercambiar ideas creativas con vosotros